Numery startowe na 33. Bieg Powstania Warszawskiego będzie można odebrać w Biurze Zawodów, w Ośrodku Polonia Stołecznego Centrum Sportu „Aktywna Warszawa” przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

Dni i godziny pracy Biura Zawodów:

 • 25 lipca 2024 (czwartek) – 14:00 – 20:00
 • 26 lipca 2024 (piątek) – 14:00 – 20:00
 • 27 lipca 2024, dzień biegu (sobota) – 10:00 – 18:00
  UWAGA! Od godziny 16:00 do 18:00 odbiór pakietów wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy.


  Pamiętaj! Kolejki tworzą się w momencie otwarcia biura zawodów. Jeżeli chcesz komfortowo odebrać pakiet – nie przychodź na samo otwarcie.


  Jeśli odbierasz numer startowy osobiście
   –  wydany zostanie on na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz kodu QR, który uczestnicy otrzymają mailem i SMSem. Kody będą wysyłane w czwartek przed biegiem.

  Jeśli chcesz, żeby ktoś odebrał pakiet startowy w Twoim imieniu – przekaż mu kod QR, który dostaniesz mailem i SMSem oraz kserokopię swojego dokumentu tożsamości.

  UWAGA! Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.

  Jeżeli po pakiet startowy osoby niepełnoletniej zgłosi się rodzic lub osoba upoważniona musi przedstawić kod QR biegacza, oświadczenie Rodzica lub Opiekuna, o którym mowa w pkt.4 a także zdjęcie lub kserokopię dokumentu tożsamości Biegacza.