Regulamin akcji #BiegamDobrze dla Bohaterów w ramach 33. Biegu Powstania Warszawskiego

 1. Partnerem akcji #BiegamDobrzedlaBohaterów jest Stowarzyszenie Monopol Warszawski, realizujące w ramach swojej działalności statutowej zadania na rzecz wsparcia i pomocy Powstańców Warszawy (m.in. zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych), zwane dalej “organizacją charytatywną”.
 2. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu wybiera tradycyjną ścieżkę rejestracji na bieg – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową.
 3. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrzedlaBohaterów, należy:
  1. zgłosić swój udział oraz opłacić start zgodnie z regulaminem biegu;
  2. po otrzymaniu numeru startowego w profilu biegacza na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com po zalogowaniu wybrać przycisk “UTWÓRZ ZBIÓRKĘ #BIEGAMDOBRZE”;
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie zbiórki w ramach akcji #BiegamDobrzedlaBohaterów)
 4. Po uzupełnieniu i założeniu zbiórki Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 5. Uczestnikom, którzy do 23 lipca br. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 300 złotych Organizator akcji zapewnia bezpłatną ofertę kulturalną jako dodatkowy element pakietu startowego.
 6. Zbiórki Uczestników, niezależnie od zebranej kwoty i ewentualnego osiągnięcia wartości, o której mowa w punkcie 5 trwają do 11 sierpnia 2024 r.
 7. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 94% zebranej kwoty trafia na konto organizacji charytatywnej
  2. 6% zebranej kwoty jest przeznaczana na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”
 8. Podział ten następuje niezależnie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 5.
 9. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Wcześniej zebrane środki trafiają do Stowarzyszenia Monopol.
 10. Uczestników akcji #BiegamDobrzedlaBohaterów obowiązuje regulamin 33. Biegu Powstania Warszawskiego.
 11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 33. Biegu Powstania Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.