Zapoznaj się z informacjami organizacyjnymi o 33. Biegu Powstania Warszawskiego! Wyszukaj odpowiedź na swoje pytanie – sprawdź poniższy wpis lub zapoznaj się z wgranym PDFem.

Unable to display PDF file. Download instead.

 

 • TERMIN

Bieg stacjonarny odbędzie się w dniu 27 lipca 2024 roku w Warszawie.

 • BIEG WIRTUALNY

W ramach wydarzenia zapraszamy też na bieg wirtualny – TUTAJ znajdziesz jego szczegóły.

 • DYSTANSE

33. Bieg Powstania Warszawskiego zostanie rozegrany na dwóch dystansach: 5 km oraz 10 km.

 • START

Start główny biegu na dystansie 5 km nastąpi o godzinie 20:30.
Start główny biegu na dystansie 10 km nastąpi o godzinie 21:15.

Start będzie miał charakter falowy, szczegóły:
5KM:
– 20:20 – start zawodników na wózkach
– 20:30 – start I fali (czas do 29:59 min)
– ok 20:35 – start II fali (czas 30:00 – 34:59 minut)
– ok 20:40 – start III fali (czas powyżej 35:00)

10KM:
– 21:05 – start zawodników na wózkach
– 21:15 – start I fali (czas do 49:59 min)
– ok 21:15 – start II fali (czas 50:00 – 54:59 minut)
– ok 21:20 – start III fali (czas powyżej 55:00)

Strefy startowe wyznaczone będą przez flagi. Koniecznie ustaw się w strefie zgodnej z planowanym wynikiem!

 • TRASA
 • LIMIT CZASU

Uczestników startujących na dystansie 5 km obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut, liczony od strzału startera.

Uczestników startujących na dystansie 10 km obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut, liczony od strzału startera.

 • DOJAZD NA START

W okolicach startu i mety 33. Biegu Powstania Warszawskiego liczba dostępnych miejsc parkingowych jest bardzo ograniczona. Zachęcamy Was do skorzystania z komunikacji miejskiej – uczestnikom biegu 27 lipca korzystają z niej na podstawie numeru startowego bezpłatnie.

Sugerujemy skorzystanie z autobusów i tramwajów, które zatrzymują się na Pl. Bankowym lub przystanku Muranów oraz metra (M1) – stacja Ratusz Arsenał. Od tego miejsca do Ośrodka Polonia przejdziecie spacerem!

Bezpłatne „kartonikowe” wejściówki wielorazowego użytku umożliwiające wejście do metra przez barierki będą do pobrania w Biurze Zawodów przy punkcie INFO. 

 • ZAPISY

Zapisy dostępne są na stronie REJESTRACJI

Zgłoszenia online rozpoczynają się 5 czerwca, a zostaną zamknięte w dniu 26.07.2024 r.

Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów 33. Biegu Powstania Warszawskiego (do dnia 26.07.2024 r. włącznie) – chyba, że limit dostępnych numerów wyczerpie się wcześniej.

 • OPŁATY

Opłaty startowe za udział w 33. Biegu Powstania Warszawskiego na dystansie 5 km i 10 km zależą od liczby zarejestrowanych na bieg uczestników.

Stawki podstawowych opłat startowych (pakiet bez koszulki) wynoszą:

 

dystans 5 km

dystans 10 km

pierwsze 1000 numerów startowych (łącznie na oba dystanse),
nie dłużej niż do 24 lipca 2024 r.

69 zł

79 zł

kolejne 3000 numerów startowych (łącznie na oba dystanse),
nie dłużej niż do 24 lipca 2024 r.

79 zł

89 zł

kolejne numery startowe powyżej liczby 4000 (łącznie na oba dystanse),
także w biurze zawodów.

89 zł

99 zł

Uczestnik ma także możliwość zamówienia dodatkowych opcji i usług, których ceny wynoszą:

 

Koszt

Koszulka techniczna

59 zł

Wysyłka pakietu startowego

35 zł

Grawerunek na medalu

25 zł

Numer startowy zostaje nadany zawodnikowi po wniesieniu pełnej opłaty startowej za wybrany dystans.

Osobom urodzonym 27.07.1959 r. lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 25% podstawowej opłaty startowej (pakiet bez koszulki) obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej.

 • PAMIĄTKOWA KOSZULKA

Pamiątkową koszulkę 33. edycji Biegu Powstania Warszawskiego można zamówić i opłacić w Panelu Rejestracyjnym. Cena koszulki technicznej z pamiątkowym nadrukiem to 59,00 zł.

Liczba dostępnych koszulek jest ograniczona. 

Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest dostępna zgodnie z  dostępnością rozmiarów poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 18.07.2024 r.

 • KTO MOŻE WYSTARTOWAĆ

Prawo startu w biegu na dystansie 5 km mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 27 lipca 2024 r. ukończą 13 lat (urodzone przed 28.07.2011 r.).

Prawo startu w biegu na dystansie 10 km mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 27 lipca 2024 r. ukończą 15 lat (urodzone przed 28.07.2009 r.).

 • START ZAWODNIKÓW NA WÓZKACH

Zawodnicy na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim dopuszczeni są do rywalizacji na dystansie 5 i 10 km w ramach 33.  Biegu Powstania Warszawskiego.

Osobom startującym na wózkach z napędem bezpośrednim Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% stawki obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej, pod warunkiem przesłania na adres info@maratonwarszawski.com skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 • ZDJĘCIA Z BIEGU

Podczas biegu zdjęcia będzie robił znany Wam Fotomaraton.pl. Na Waszych numerach startowych znajduje się obrazek-kod QR oraz kod, który pozwoli Wam otrzymać zdjęcia z biegu.

Więcej informacji niebawem!

 • ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

Numery startowe na bieg będzie można odebrać w Biurze Zawodów – w Ośrodku Polonia Stołecznego Centrum Sportu „Aktywna Warszawa” przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

Godziny pracy Biura Zawodów:

 • 25 lipca 2024 (czwartek) – 14:00 – 20:00
 • 26 lipca 2024 (piątek) – 14:00 – 20:00
 • 27 lipca 2024 (sobota) – 10:00 – 18:00

  UWAGA! Od godziny 16:00 do 18:00 w dniu biegu odbiór numerów wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy.


Pamiętaj! 
Kolejki tworzą się w momencie otwarcia biura zawodów. Jeżeli chcesz komfortowo odebrać pakiet – nie przychodź na samo otwarcie.

Jeśli odbierasz numer startowy osobiście  wydany zostanie on na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz kodu QR, który uczestnicy otrzymają mailem i SMSem. Kody będą wysyłane w czwartek przed biegiem.

Jeśli chcesz, żeby ktoś odebrał pakiet startowy w Twoim imieniu – przekaż mu kod QR, który dostaniesz mailem i SMSem oraz kserokopię swojego dokumentu tożsamości.

UWAGA! Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.

Jeżeli po pakiet startowy osoby niepełnoletniej zgłosi się rodzic lub osoba upoważniona musi przedstawić kod QR biegacza, oświadczenie Rodzica lub Opiekuna, o którym mowa w pkt.4 a także zdjęcie lub kserokopię dokumentu tożsamości Biegacza.

 • W BIURZE ZAWODÓW
  Razem z numerem startowym odbieranym w Biurze Zawodów otrzymasz:
  – agrafki do przymocowania numeru,
  – worek depozytowy,
  – makaron spaghetti od marki Makaron Czaniecki
  – koszulkę – opcjonalnie, jeśli jest ona częścią Twojego zamówienia
 • WYSYŁKA PAKIETÓW

Jeśli nie możecie pojawić się w Biurze Zawodów osobiście – istnieje opcja zamówienia pakietu wysyłkowego. Możliwość zamawiania tej usługi istnieje do dnia 12 lipca.

Koszt wysyłki to 35 zł.

Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 12 lipca 2024 r.

Wysyłki będą realizowane na około jeden tydzień przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 24 lipca 2024 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.

UWAGA!

Osoby pełnoletnie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wysyłki na około tydzień przed biegiem otrzymają maila z danymi do śledzenia przesyłki. Osoby pełnoletnie korzystające z wysyłki nie muszą dopełniać żadnych formalności (karty startowe).

Jednocześnie warunkiem wysyłki pakietu startowego dla osób niepełnoletnich jest przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej przez zawodnika Karty Startowej, podpisanej Zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz legitymacji szkolnej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 15 lipca 2024 r. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy osoby niepełnoletniej można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.

Wysyłka Pakietu Startowego obejmuje wysyłkę numeru startowego z chipem do pomiaru czasu, agrafek i ewentualnie pamiątkowej koszulki (zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Gadżety od sponsorów nie są elementem wysyłki pakietów – są wydawane jedynie w Biurze Zawodów podczas osobistego odbioru pakietu startowego.

 • DEPOZYTY

Depozyty będą dostępne dla biegaczy w okolicach startu i mety biegu. Dla biegu na 5 km będą czynne w dniu zawodów w godzinach 19:00-22:00, zaś dla dystansu 10 km w godzinach 20:00-23:00.

Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym torbę wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Depozyt można oddać i odebrać tylko na podstawie numeru startowego.

UWAGA! Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Przed biegiem i po biegu uczestnicy będą mieli także możliwość skorzystania z przebieralni.

 • NOCLEGI

Osoby zainteresowane noclegiem z 27 na 28 lipca (sobota/niedziela) mają możliwość skorzystania z miejsca dedykowanego uczestnikom biegu.

Miejsce noclegów – Ośrodek Aktywna Warszawa na ul. Inflanckiej 8 – sala sportowa.
Liczba miejsc ograniczona – dostępnych jest 20 miejsc.

Godziny:
– sala dostępna jest od 17:00 w sobotę
– najpóźniej do godziny 10:00 w niedzielę należy opuścić salę

Zgłoszenia: chęć skorzystania z noclegu należy zgłosić wysyłając maila na nocleg@maratonwarszawski.com. Potwierdzenie zgłoszenia wysłane będzie w odpowiedzi na maila i będzie ono (wraz z numerem startowym) podstawą do wejścia na salę noclegową. Niemożliwe jest skorzystanie z noclegu bez uzyskania potwierdzenia mailowego.

Za udostępnienie miejsca dziękujemy Aktywnej Warszawie.

 • PACEMAKERZY

W uzyskaniu wymarzonego czasu na dystansie 5 km i 10 km biegaczy wspierać będą pacemakerzy. Swój cel zrealizujesz wybierając pace’a biegnącego na czas:

5 km – 20:00, 22:30, 25:00, 27:30, 30:00, 35:00 lub 40:00 minut.

10 km – 40:00, 42:30, 45:00, 47:30, 50:00, 52:30, 55:00, 57:30, 60:00

 • PUNKT NAWADNIANIA I PAKIET REGENERACYJNY

Na trasie biegu na dystansie 10 km będzie znajdował się jeden punkt nawadniania. Na trasie biegu na dystansie 5 km nie będą znajdowały się punkty nawadniania.

 • ZA LINIĄ METY
  Wszyscy uczestnicy biegu po przekroczeniu mety otrzymają:
  – Wodę źródlaną Primavera
  – Jabłko od Appolonii
 • MEDAL

Po biegu każdy uczestnik będzie miał możliwość wygrawerowania swojego czasu na rewersie medalu. Usługę można wykupić podczas rejestracji na biegu lub na miejscu. Cena usługi to 25 złotych.

 • KLASYFIKACJE

Podczas 33. Biegu Powstania Warszawskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdego z dystansów):

  1. Klasyfikacja generalna
  2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
  3. Klasyfikacje wiekowe:
   • K-13 / M-13 (rocznik 2009-2011) – wyłącznie na dystansie 5 km
   • K-15 / M-15 (rocznik 2009) – wyłącznie na dystansie 10 km
   • K-16 / M-16 (rocznik 2005-2008)
   • K-20 / M-20 (rocznik 1995-2004)
   • K-30 / M-30 (rocznik 1985-1994)
   • K-40 / M-40 (rocznik 1975-1984)
   • K-50 / M-50 (rocznik 1965-1974)
   • K-60 / M-60 (rocznik 1955-1964)
   • K-70 / M-70 (rocznik 1944-1954)
   • K-80 / M-80 (rocznik 1944 i starsi)
  4. Klasyfikacja mieszkańców Warszawy kobiet/mężczyzn
  5. Klasyfikacje branżowe (z podziałem na płeć) – uczestnik może wybrać maksymalnie jedną klasyfikację w której chce brać udział:
   • adwokaci
   • policja
   • radcy prawni
   • straż miejska
   • straż pożarna
   • wojsko
  6. Klasyfikacja zawodników na wózkach (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji).

   Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem, że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (wiekowe, mieszkańców Warszawy, branżowe) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).

 • NAGRODY

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 33. Bieg Powstania Warszawskiego otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.

 • FAKTURA ZA OPŁATĘ STARTOWĄ

Zawodnik indywidualny

Fakturę za opłatę startową w biegu można uzyskać zaznaczając chęć jej otrzymania podczas rejestracji na bieg. Po zakończonej rejestracji dokonanie zmian nie będzie możliwe.

Jeśli przy rejestracji na bieg zaznaczyłeś chęć otrzymania faktury oraz wpisałeś prawidłowo dane do jej wystawienia to faktura będzie dostępna do pobrania, po zalogowaniu się na stronie: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/, w zakładce TWOJE BIEGI, przy danym wydarzeniu pod przyciskiem FAKTURA.

Będzie ona dostępna, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wpłata (np. jeżeli zapłaciłeś za bieg w grudniu to faktura do pobrania jest dostępna 15 stycznia!).

Grupa biegaczy

W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników na dany dystans (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).

W celu otrzymania faktury zbiorczej za wszystkich zgłoszonych przez dany podmiot biegaczy, należy przesłać listę tych zawodników (wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego – podstawowy bez koszulki / z koszulką pamiątkową) na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com

Lista taka powinna zawierać imię i nazwisko każdego z biegaczy, wybraną opcję pakietu startowego i numer zgłoszenia (numer rejestracji dostarczany mailem po indywidualnej rejestracji).